ملک های فروش

فیلتر
مرتب سازی توسط
6 ماه

ویلا تیپ 1

گیلان،لنگرود،چمخاله،چاف منطقه توریستی تازآباد

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 اتاق خواب 1 حمام 250 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 اتاق خواب 1 حمام 250 متر مربع
6 ماه

ویلا تیپ 3

گیلان،لنگرود،چمخاله،منطقه توریستی تازآباد

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 اتاق خواب 4 حمام 160 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 اتاق خواب 4 حمام 160 متر مربع
6 ماه

ویلا تیپ 4

گیلان،لنگرود،چمخاله،منطقه توریستی تازآباد

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 اتاق خواب 1 حمام 200 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 اتاق خواب 1 حمام 200 متر مربع