قوانین

قوانین مجتمع ساحلی راستی

خواهشمند است که وجوه نقد و اشیاء قیمتی درون صندوق ایمنی داخل اتاق نگهداری شود. در غیر این صورت و در صورت مفقود شدن موارد یادشده هتل هیچ مسئولیتی را بر عهده نخواهد گرفت.

طبق قوانین هتل ها ،همراه داشتن شناسنامه همراه مسافر الزامی است. همچنین محرمیت مسافران مورد تاکید است.

هتل در خصوص جا ماندن ،تاخیر و یا لغو وسیله سفر و همچنین به وجود آمدن شرایط خاص که سبب لغو سفر شود مسئولیتی را تقبل نخواهد کرد.

میهمان در صورت کنسل کردن اتاق کمتر از 72 ساعت قبل از تاریخ ورود مشمول پرداخت جریمه خواهد شد.رزرو های مربوط به تعطیلات رسمی ، اخر هفته(چهارشنبه و پنجشنبه) و تعطیلات نوروز غیر قابل تغییر می باشد و کل هرینه سوخت می شود.

پشتیبانی 24 ساعت 

09353776666